SVAR: Visst har du rätt i att samtal bör föras! Men facket kan inte ansvara för eller ”få slut på” mobbning. Huvudskyddsombudet kan kräva en arbetsmiljöutredning för att få klarhet i den nuvarande chefens påstådda mobbning, men ansvaret för åtgärder ligger alltid hos arbetsgivaren.
Chefen är enligt signaturen ”Förbannad” inte omtyckt, men får inte dömas som skyldig till mobbning eller kränkande särbehandling utan klara bevis.
”Förbannad” beskriver  mobbningen som att chefen omplacerar personal och därmed splittrar gruppen. Omplaceringar av organisatoriska, arbetsmiljömässiga eller arbetsledande skäl är emellertid inte ”mobbning”. Tolv chefer på elva år, som signaturen skriver att man haft, är mycket allvarliga tecken på att arbetsplatsen inte fungerar på ett bra sätt. Det kan hända att arbetsgivaren vill försöka förbättra arbetssituationen med hjälp av omplaceringar. Samtal kan reda ut hur det ligger till.