Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) tycker att det är dags att ILO, som grundades 1919, får sin första kvinnliga generaldirektör. Och hon anser att socialdemokraternas tidigare partiledare, Mona Sahlin, är mycket kompetent för uppdraget.
– Hon har dessutom en legitimitet bland parterna, säger Hillevi Engström och hänvisar till att arbetsgivarna och facken i Sverige stöder regeringens förslag.

Samtidigt förklarar LO och TCO att de trots detta står bakom den samlade nordiska fackföreningsrörelsen, NFS, nominering av britten Guy Ryder. Han har tidigare varit generalsekreterare för fackens international för hela världen, IFS. Nu är han vice generaldirektör för ILO.
Både LO och TCO välkomnar dock att regeringen föreslår Mona Sahlin.
– Vi tycker att det är glädjande att det finns två bra kandidater till uppdraget. Mona har utan tvekan de kvalifikationer som behövs för uppdraget, säger LO:s ordförande Wanja Lundby–Wedin på LO:s hemsida.

Mona Sahlin är väldigt sugen på att bli ILO:s generaldirektör. Hon har lämnat bakom sig tiden som ordförande för Socialdemokraterna och vill nu gå vidare.
– Det skulle vara spännande att jobba från Genève efter alla år i svensk politik, säger hon.
Monas Sahlin vill vara en stark röst för ILO:s arbete för ”Decent work” (”Schyssta villkor”) inom arbetslivet. Hon brinner också för jämställdhet samt bättre villkor för invandrad arbetskraft och papperslösa världen över.

Inom ILO finns en frustration över den kompetensstrid som pågår med EU om vilka rättigheter som ska gå först. EU-domstolen har i flera uppmärksammade domar slagit fast att kapitalets rätt att fritt röra sig över gränserna går före löntagarnas rätt att fritt förhandla och ta till konflikt för bättre villkor.
Fri förhandlingsrätt och konflikträtt ingår i ILO:s kärnkonventioner vilket alltså enligt EU–domstolen inte väger lika tungt som EU:s fördrag. Detta trots att EU hävdar att ILO:s grundläggande konventioner är en del av EU–rätten.

När Kommunalarbetaren för några år sedan skrev om ILO:s 90–årsjubileum fanns en frustration inom ILO över att diktaturer i olika delar av världen ifrågasatte varför de måste respektera löntagarnas grundläggande rättigheter när inte EU behöver göra det.
– Jag är medveten om denna problematik och skulle vilja vara en stark röst för att ILO:s konventioner får en starkare ställning också inom EU, säger Mona Sahlin.

Samtidigt tycker hon att i Europa är villkoren oftast bättre än på andra håll.
– Sverige är ett bra exempel och föredöme för många, även om vi kan bli bättre exempelvis när det gäller villkoren för utländsk arbetskraft som kommer hit, säger Mona Sahlin.

Hon ska den 9 mars presentera sin programförklaring inför valet av generaldirektör. Den 28 maj genomförs valet i ILO:s styrelse. Styrelsen består av 28 regeringsrepresentanter, 14 arbetsgivarrepresentanter samt 14 fackrepresentanter. För att bli vald krävs minst 29 röster.
Förutom Mona Sahlin finns hittills sju kandidater till. Samtliga är män liksom nuvarande generaldirektören, chilenaren Juan Somavia.

ILO (International Labour Organization)

ILO är ett trepartsorgan med företrädare för regeringar, fack och arbetsgivare. Det är FN:s fackorgan för sysselsättnings– och arbetslivsfrågor. 183 stater är medlemmar i ILO.
Organisationen tar fram konventioner som reglerar villkoren och rättigheterna inom arbetslivet. Dessa konventioner ska sedan antas av medlemsstaterna.
Detta sker inte alltid. Sverige har till exempel inte antagit konvention 94 som slår fast att offentliga myndigheter vid upphandling måste se till att personalens villkor inte blir sämre än vad som regleras i lag och kollektivavtal.