För normalt sunt privat företagande är det självklart positivt att försöka minska företagets kostnader och hemlighålla sina arbetsmetoder av konkurrensskäl. Det är bra att Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Håkan Tenelius i KA 24 januari bekräftar att dessa strävanden blir oerhört negativa när verksamheten är vård och omsorg, som direkt berör människors liv och hälsa och där personalens första och främsta intresse bör vara att värna om detta.

Håkan Tenelius föreställningar om att privatiserad och konkurrensutsatt vård och omsorg ger större makt åt patienter och personal tyder dock på att han inte förstår hur privatiseringar och konkurrensutsättningar av skattebetald vård och omsorg går till. Det handlar inte om någon verklig marknadsekonomi, som ger enskilda konsumenter makt över hur verksamheterna bedrivs.

Vårdbolagens kunder är inte enskilda patienter, utan politiska organ – kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, politiska nämnder – som beslutar om tilldelning av skattemedel till vården och omsorgen och hur denna ska utföras. Som regel köper dessa organ vårdbolagens tjänster till ett lägsta pris som sedan gäller. Enda sättet att klara och försöka förbättra den beräknade vinsten är då att minska bolagets kostnader. Hur det görs måste bolaget givetvis hålla hemligt, och anställda får inte avslöja hur det går till. Annars försämras bolagets konkurrensläge inför nästa upphandling, som enligt Lagen om offentlig upphandling måste ske inom tre år.

Det stämmer säkert, som Håkan Tenelius säger, att företagare i allmänhet inte har någon erfarenhet av dessa oerhört negativa konsekvenser av privatiserad och konkurrensutsatt vård och omsorg. Få mindre företagare kan och vill under sådana villkor engagera sig i sådan verksamhet, som kräver stora resurser, starkt intresse och stabila förhållanden för att kunna bedrivas på ett bra sätt.

Det är ganska självklart att möjlighetenar att utvecklas i yrket, ökat inflytande och större mångfald, har mycket bättre förutsättningar att förverkligas om vården och omsorgen bedrivs i stabil offentlig regi och kan utvecklas utan att hämmas av hemlighetsmakerier och frånvarande aktieägares privatekonomiska intressen.
 
Tore Lundström, statistiker och egen företagare