Föregångarna till skyddsombuden kallades för arbetarombud och lagen om dessa instiftades alltså 1912. Sedan 1977 är skyddsombuden reglerade i arbetsmiljölagen, och de ska utses bland arbetstagarna på en arbetsplats där minst fem personer arbetar. Skyddsombuden har stora befogenheter, de kan bland annat stoppa allt arbete om det bedöms som för farligt.

LO:s skrift heter ”Hundra år med skyddsombud” och handlar bland annat om hur skyddsombudens uppdrag har utvecklats över åren och om hur nya lagar och avtal påverkat deras roll.