Ivar Lo:s personliga pris är Sveriges största litterära pris till en svensk författare, med tanke på prissumman 330 000 kronor.

Juryn beskriver Kerstin Ekmans ”Grand final i skojarbranschen” så här:
”En mångbottnad och munter satir om författarrollen, bokbranschen och memoarskrivandets tradition. Med skarp blick för genus- och klassperspektiv ringar hon in dubbellivet i att tillmötesgå offentlighetens stegrande krav på författaren som estradör och det egensinniga kravet på autencitet.”

Kerstin Ekman är född 1933 och medlem av Svenska Akademien (även om hon inte längre deltar i dess möten).

I nästa nummer av KA (nr 2/2012) lottar vi ut ett antal exemplar av ”Grand final i skojarbranschen” – håll utkik.