– Stämmer påståendet att a-kassan var borta ur budgetförslaget så har man inte den rätta magkänslan, säger Karin Näsmark, kommunalare som är ordförande för LO-distriktet i Mellersta Norrland samt ledamot av kommunfullmäktige (S) i Strömsund.

Att höjningen av a-kassan – en av arbetarrörelsens huvudfrågor – inte fanns med i ett förslag till Socialdemokraternas skuggbudget är återigen på tapeten. LO:s ordförande Wanja Lunby-Wedin har krävt korten på bordet när Socialdemokraternas verkställande utskott (VU) träffas under torsdagen och fredagen: var a-kassehöjningen borta från ett budgetförslag?

Förtroendet för Håkan Juholt kommer också att diskuteras.
Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia sitter i Socialdemokraternas partistyrelse. Hon tror att det är svårt för det verkställande utskottet att få fram en objektiv sanning om budgetarbetet och a-kassan. Och att avsaknaden av en lösning gör att frågan blir en varböld:
– Det kommer att klia hela tiden – obehagligt länge. Kongressbeslutet om höjd a-kassa ska ju ligga till grund för partiets förslag, något annat vore att svika de demokratiskt fattade besluten.

Ella Niia säger att det kändes bra på partikongressen när Håkan Juholt valdes, att han kändes nytänkande, men att hon nu märker en förändring hos sig själv:
– Jag undrar vad som är sant och vad som är falskt, och kan tänka ”ingen rök utan eld” när jag läser om saker. Jag märker att jag blivit mer kritisk.

Tror du att Håkan Juholt sitter kvar efter två dagar med VU?
– Jag hoppas att människor som valts till förtroendeuppdrag i demokratiska församlingar men inte har förtroende från nyckelgrupper har styrkan att säga: det är tråkigt att jag går, men har jag inte förtroende kan jag inte fullfölja mitt uppdrag. Det är lika bra att jag hoppar av eftersom jag inte kan göra något. Men jag känner inte Håkan Juholt och vet inte hur han tänker.

Kommunals Dan Gabrielsson som sitter i fullmäktige (S) i Falköping och är ordförande för LO-distriktet i Västsverige säger att han innerligt hoppas att Håkan Juholt stannar kvar på sin post som partiordförande:
– Det vore förödande om han inte gör det. Ska någon av de som baktalar Juholt då ta över? Nej, vi behöver en storstädning i partiet där nya människor som stödjer Juholt får komma in.
Dan Gabrielsson kallar kritiken mot Håkan Juholt för internt maktspel och tycker att partiordföranden får hugg i ryggen av sina egna.
– Jag vägrar vara en del av den mobb som bara längtar efter att Juholt ska falla. Det påminner om 1500-talet när folk jublade när giljotinen fälldes.

Karin Näsmark möter en liknande ilska bland många kommunalare och LO-medlemmar.
– Lika mycket ilska som det finns kring Juholt finns det kring det interna. Att man slår på varandra och att våra värsta fiender verkar finnas inom det egna partiet.

Huruvida förslaget om höjd a-kassa fanns med i alla budgetförslag eller inte anser Dan Gabrielsson vara helt ointressant:
– Det intressanta är vad som händer framöver. Det som gäller är det som gick ut i den motion som lades – att Socialdemokraterna vill införa 80 procents a-kassa, säger Dan Gabrielsson.