Samverkansavtalet började gälla 1995 och innebär att facket och de anställda tidigt kommer in i diskussionerna gällande förändringar på arbetsplatserna. Det blir bland annat smidigare för både facket och arbetsgivaren att inte behöva mbl-förhandla om en massa saker. Men det var 17 år sedan avtalet började gälla och på Kommunal vill man se ett nytt, modernare avtal. De har försökt förhandla fram det i fem år nu, men gav till slut upp.
− Det gamla fungerar inte i dag, det hänger inte med i tiden så vi vill ha ett nytt, säger Tord Johansson.

Droppen var att kommunen inte längre vill föra protokoll i frågor där båda parter är eniga, bara när de är oeniga om något.
− Jag kan inte förstå varför kommunen kliver ifrån protokoll, det är vårt sätt att visa våra medlemmar vad vi gör, säger Tord Johansson.
Personalchefen på Halmstad kommun, Karin Åhström, håller inte med.
− Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att vi har kommit ganska långt i arbetet att hitta former för ett avtal vi båda kan ställa oss bakom, säger hon.

Gällande protokollen menar hon att Kommunal i stället kan visa upp minnesanteckningar för sina medlemmar i de fall de är eniga.
− Att dokumentera ett möte innebär inte att man med självklarhet behöver föra protokoll, man kan göra det på ett annat sätt, säger Karin Åhström.
Halmstad är hemkommun för Annelie Nordström, Kommunals förbundsordförande, och hon stöttar beslutet att säga upp avtalet.
− Jag tycker att de gjort helt rätt och de behöver inte krypa till korset för lätt. Arbetsgivaren är den part som är mest angelägen om det här avtalet, säger hon och syftar på att arbetsgivaren helst slipper alla förhandlingar.

Men det kan också drabba Kommunals medlemmar negativt, till exempel om arbetsplatsträffarna skulle försvinna. Trots det måste man stå på sig, menar Annelie Nordström.
− Att säga upp avtalet ligger väl i linje med det vi också resonerat från förbundskontorets sida och på nationellt håll, att vi inte ska vara så medgörliga när vi tecknar avtal. Vi ska se till att de gynnar våra medlemmar, många avtal vi har är inte tillräckligt bra helt enkelt, säger hon.

Halmstad är inte den första kommunen där Kommunal säger upp ett samverkansavtal, men på hur många platser det gjorts är osäkert.
− Jag vet att enheten för arbetsrätt och kollektivavtal håller på att jobba med frågan. Många samverkansavtal är ju gamla och har inte förnyats sedan vi fick det nya centrala avtalet FAS 05, säger Annelie Nordström.

Precis de sakerna lyfter Tord Johansson fram.
− Vi vill ha ett avtal som är bra som våra medlemmar ska tjäna på. Att ha ett avtal som arbetsgivaren vill bestämma ger ingen trygghet, säger han.
Avtalet har en uppsägningstid på tre månader så det kommer i varje fall att löpa fram till mitten av april.