SVAR: När du har haft ett vik­ariat i 720 dagar under en femårsperiod eller en allmän visstidsanställning i 720 dagar under en femårsperiod ska din anställning övergå till en tillsvid­areanställning från och med dag 721. Men arbetsgivaren kan dessvärre blanda dessa två visstidsanställningar så att det dröjer längre tid än 720 dagar innan du får en tillsvidareanställning. Kontakta din sektion som hjälper dig att reda ut din situation.