Bakgrunden är att mannen fått i uppdrag av sin arbetsgivare, en mellansvensk församling, att köpa en minibuss. Han framförde då att han ju själv hade just en sån minibuss som arbetsgivaren sökte och erbjöd sig att sälja den. Det här är ”inte på något sätt” ett brottsligt agerande, skriver LO-TCO Rättsskydds jurist Ellinor Gudmundsson i Kommunals stämning till Arbetsdomstolen. Kyrkogårdsarbetaren hade arbetat för samma arbetsgivare i 26 år när avskedet kom.

Facket kräver nu att avskedandet ogiltigförklaras, att mannen får lön för tiden han varit utan jobb plus ett skadestånd på 150 000 kronor.
Nu väntar muntliga förhandlingar, ännu oklart när.
Kommunalarbetaren har varit i kontakt med kyrkogårdsarbetaren som inte vill uttala sig. Vi har också sökt kyrkoherden i församlingen utan resultat.