Ett par minuter senare är mobilen i gång och Helene promenerar till Sonja. Den 94-åriga kvinnan möter oss med rollator utanför sin lilla marklägenhet i vintermörkret. Helene tar fram mobilen igen och kryssar i Sonjas namn. Sedan kryssar hon i ”tillsyn”.
– När det är korta besök tar det mer tid att stämpla in och ut, än att till exempel lämna maten till en vårdtagare, säger Helene.
Idag har många människor ett friare arbetsliv och i flera jobb kan man till och med arbeta
hemifrån. Men för hemtjänsten blir det allt vanligare att tiden på jobbet mäts.

Helene tror att mätningen säkert är bra, för vårdtagarnas skull, men hon känner att det är mer kontroll av henne. Smith Mobile används av all hemtjänstpersonal i Oskarshamns kommun. Varje grupp har ett par planerare som sköter systemet. Här i
Påskallavik är det undersköterskorna Anette Karlsson och Ingrid Engström som planerar.
– Lite kollade tycker vi att vi blir. Annars är det ett bra system för det blir mer rättvist, säger Ingrid.

Tidigare var det först till kvarn om dagens schema, och den som höll sig framme kunde slippa jobbiga vårdtagare. I mobilen kommer schemat för dagen, sedan kryssar man i utförda uppgifter. Mobilen registrerar all tid. Den fungerar även som stämpel-klocka, man stämplar in till arbetspasset, lunch och hemgång.
– Det är värre än forna Sovjet, säger Anette, skämtsamt.

För hon ser fler fördelar än nackdelar – pensionärerna får rätt tid och arbetet blir rättvist fördelat. Det blir en trygghet för personalen att kunna visa de anhöriga att vårdtagaren har fått hjälp. I början kände personalen mest att arbetsgivaren ville hålla koll på dem.
– Men det kan falla oss till fördel också. Vi kan visa att vi faktiskt har jättemycket att göra, säger Anette Karlsson.
Tanken är att resurserna ska fördelas efter hur verkligheten faktiskt ser ut, men dit har de inte kommit än, säger Anette.
Några i personalgruppen känner sig pressade.
– En del har blivit väldigt fokuserade på klockslagen, det står att man ska vara hos en vårdtagare 8.21. Men tiderna ska inte tolkas så bokstavligt, jobbet är samma som förut, säger Anette.

Varje månad drar chefen ut listor på utförd och beviljad tid för vårdtagarna. Det går inte alltid riktigt jämnt ut. Ibland kommer chefen och frågar varför det ser ut som det gör, men ofta finns en förklaring. Man ska inte behöva sitta av tiden hos en vårdtagare om personen inte behöver hjälp, säger Anette.
Enhetschefen Margareta Nils-son-Stahl är mycket nöjd.
– Mitt huvudsyfte är att pensionärerna får den tid de ska ha. En bra bieffekt är att jag ser om jag har för mycket personal.
Och även Margareta understryker den rättvisa arbetsfördelningen.
– Det är så i personalgrupper att en del jobbar på och en del försöker undvika. Så här kan ingen komma undan.

Margareta kan förstå att personalen känner sig kontrollerad, men säger att gör man ett bra jobb så behöver den känslan inte finnas. Hon säger att hon måste kunna fråga en person varför den varit för kort tid hos en vårdtagare.
Kommunals sektionsordförande Anita Hultgren tycker att fördelen med att mäta tid är att man får jämnare arbetsbelastning.
– Men är syftet att mäta vad personalen gör så är det fruktansvärt.
När de satte i gång för snart två år sedan var det många som ringde facket. De kände sig stressade och tekniken var svår.

Helene Carlsson skyndar vidare till nästa vårdtagare. Arbetet kan vara stressigt, men hon känner sig inte längre stressad av att minuterna räknas.
– Jag tänker inte på tiden när jag är hos någon. Jag vet att i slutändan stämmer det på ett ungefär med den beviljade tiden.
Många kommuner har börjat mäta tiden i hemtjänsten. En del när de infört LOV, lagen om valfrihetssystem, eftersom man betalar för utförd tid. Oskarshamn har dock sagt nej till LOV.

Olika tidsmetoder

Det finns flera metoder i hemtjänsten för att mäta tid:
Mobiltelefon, vårdtagarens telefon (Intraphone), digital penna (Mobipen) och klassisk stämpelklocka.