Företaget Stensö Service AB har i flera år varit auktoriserat för att utföra hemtjänst i Nacka kommun. Antalet äldre som de haft att hjälpa har varierat, men under november i år handlade det om elva personer. Men den 13 december beslutade social- och äldrenämnden att avbryta samarbetet med bolaget.
– Det som gjorde att det gick väldigt snabbt var skattebrottet. Det var solklart, bara det gör att vi kan häva avtalet, säger socialdirektör Anders Fredriksson.

På en rad punkter har Stensö Service brutit mot villkoren för anordnande av hemtjänst. En av de allvarligaste bristerna är att de säger sig ha använt en underleverantör för att utföra uppdraget inom hemtjänsten i Nacka, utan att tala om det för kommunen. Det står uttryckligen i villkoren att avtalet inte får överlåtas.

Men vad som egentligen skett är långt ifrån solklart. Frågan är om en underleverantör verkligen har utfört några hemtjänstuppdrag. Det tror inte Skatteverket, som istället bedömer att det handlar om ett skenavtal. Och inte ens de högsta ansvariga på kommunen vet idag vem eller vilka som tagit hand om de äldre.
– Vi vet inte med 100 procents säkerhet vem som utfört arbetet, det kan vi inte veta. Det är en av anledningarna till att vi häver avtalet, säger Anders Fredriksson.

Skatteverket å andra sidan anser sig ha god insyn i det upplägg som de menar att Stensö Service ägnat sig åt. I en omfattande utredning om företaget skriver myndigheten att metoden är vanligt förekommande i bolag som vill ta ut pengarna svart istället för att skatta för dem.
Skatteverket skriver att det gått till så här: Stensö Service har påstått sig ha svårt att få tag på personal till hemtjänstuppdraget i Nacka. Därför har de anlitat en underleverantör för att utföra jobbet. Sen har underleverantören fakturerat Stensö Service för det utförda arbetet.

Men fakturorna är oriktiga, enligt Skatteverket, och har skrivits för att beloppen istället ska kunna tas ut från Stensö Service konton. Med dem har svarta löner kunnat betalas ut, och företagsledarna har också kunnat få del av dem. Utan att betala skatt.
Skatteverket bedömer att underleverantören inte stått för något arbete alls. Istället har bolaget företrätts av en så kallad målvakt. Det innebär att en person på pappret tar på sig ansvaret för ett bolag, medan andra exempelvis tömmer det på pengar. Den man som Stensö Service haft kontakt med har varit målvakt i 400 andra fall enligt Skatteverket, och är även sedan tidigare dömd.

Myndigheten har i två beslut från i år gjort bedömningen att Stensö Service mellan 2005 och 2007 bokfört falska fakturor till underleverantören. Det handlar om sammanlagt mer än 1,6 miljoner kronor, och både bolaget och två kvinnliga företagsledare upptaxerats för bland annat oredovisad lön. Det första beslutet från Skatteverket kom redan den 29 april i år. Trots det agerade Nacka kommun först nu.
– Vi har vetat att Skatteverket haft dem under granskning men vi har väntat på det andra beslutet. Vi kan inte göra annat. Tycker du att vi ska se i någon slags kristallkula och se vilka som kommer missköta sig? Det här verkar väldigt genomtänkt, vill man fuska så går det utan att vi upptäcker det direkt, säger Anders Fredriksson, socialdirektör i Nacka.

Men Gunnel Nyman Gräff, Socialdemokrat och 2:e vice ordförande i social- och äldrenämnden, tycker att kommunens kontroller är för dåliga.
– Vi har i flera år sagt att man måste granska hemtjänstföretagen mycket mer. Vi vill ha mer stickprovskontroller och en tillsyn där man dyker upp utan att de känner till det i förväg. Nacka har inte följt upp ordentligt, utan varit väldigt dåliga på det. Det blir absurt när skattepengar går till svart verksamhet, säger hon.

Den 31 december upphör avtalet mellan Stensö Service och Nacka. De äldre och deras anhöriga har enligt Anders Fredriksson fått information om att de måste välja en ny utförare. Trots att socialdirektören inte vet vem som utfört hemtjänsten, känner han sig säker på att de äldre fått hjälp.
– Det har de absolut, vi har inte fått några klagomål. Men vi kan inte vara ute hos varenda gamling som behöver hemtjänst och se vilka som kommer dit. Det är en förutsättning att alla företag sköter sig, säger Anders Fredriksson.

Stensö Service har också brutit mot kravet om att den som dagligen leder verksamheten ska ha adekvat kompetens. I det här fallet har den verksamhetsansvarige mestadels arbetat som sjuksköterska på en annan arbetsplats. De har också brustit i dokumentationen och tagit betalt för dubbelbemanning i för stor utsträckning.

KA har sökt företrädarna för Stensö Service AB utan resultat. Deras advokat Leif Rydström vill heller inte uttala sig eller förmedla kontakt med ledningen. Av Skatteverkets beslut framgår att ägarna anser sig ha handlat i god tro i kontakterna med underleverantören, och att de blivit lurade. De har överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten.