Vid årsskiftet infaller som vanligt en hel mängd nya lagar. År 2012 innebär det bland annat att högkostnadsskyddet inom sjukvården höjs från 900 till 1 100 kronor. Och högkostnadsskyddet för läkemedel höjs från 1 800 kronor till 2 200 kronor.

En rad skattehöjningar genomförs också. Skatten på bensin höjs med 18,75 öre litern. Skatten på tobak höjs också. Ett paket med cigaretter blir 3 kronor dyrare, en dosa snus blir 2 kronor dyrare.
Elskatten blir också höjd. Bor du i södra Sverige handlar det om en skattehöjning på 0,875 öre per kilowattimme och i norra Sverige blir höjningen 0,625 öre per kilowattimme.
Samtidigt mer än halveras restaurangmomsen, från 25 procent till 12. Och bostadsbidraget höjs.

För dem som har dömts för rattfylleri krävs från och med årsskiftet att de har alkolås för att få framföra motorfordon.
För långtidssjukskrivna införs en möjlighet att förlänga sjukpenningen även efter 550 sjukskrivningsdagar.

Källa: Riksdag och departement.