Pappers avtal med Sveriges Skogsindustrier gäller från den 1 februari 2012 fram till 31 mars 2013. Den 1 februari nästa år höjs lönen med i snitt 728 kronor (3 procent).
Alla pappersarbetare är då garanterade 364 kronor mer i månaden. Lika mycket läggs i en lokal pott som ska fördelas i förhandlingar mellan arbetsgivaren och det lokala facket vid varje arbetsplats.
Om arbetsgivaren och facket inte blir överens finns en ”stupstock” i avtalet som säger att potten ska fördelas lika på alla, förutom 73 kronor per pappersarbetare som blir kvar i potten för fortsatt förhandling.
Med andra ord så kan 90 procent av löneökningen fördelas generellt, lika mycket till alla, om inte arbetsgivare och fack blir överens om hur pengarna ska fördelas.
OB och Skifttillägg höjs också med 3 procent.

Förutom löneökningar hade Pappers inom ramen för LO–samordningen även krav om att missbruket av visstidsanställningen ska stoppas.
Det kravet kommer nu att diskuteras i en arbetsgrupp mellan Pappers och arbetsgivarna. I den gruppen ska även Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna ingå eftersom Pappers och tjänstemännen har ett gemensamt avtal om anställningsvillkor.
Exakt vad som står i avtalet om arbetsgruppen vill inte Pappers avslöja innan förbundsrådet formellt godkänt avtalet någon gång efter trettonhelgen.

Men förhandlingsombudsman Mikael Jansson säger att arbetsgruppen ska utreda om det förekommer missbruk av visstidsanställningar och om sådant förekommer är arbetsgivarna med på att detta ska stoppas.
Dessutom har Pappers gått med på att se över de olika anställningsformer som finns i avtalet.
Ytterligare tre arbetsgrupper ska jobba vidare med frågor som inte kunde lösas i årets förhandlingar. Det gäller arbetstidsförkortning, sänkt pensionsålder och en ny lönemodell.
Pappers fick inget gehör för kravet om höjd föräldralön och accepterade att släppa kravet för att kunna bli överens om ett nytt avtal.
LO:s styrelse tycker att avtalet är ett bra stöd i de fortsatta förhandlingarna inom LO–samordningen där Kommunal presenterar sina avtalskrav på onsdag.

LO:s styrelse är framförallt positiv till att löneökningen uttrycks i kronor och inte i procent, vilket gynnar de lågavlönade.
Per Bardh, LO:s avtalssekreterare, lyfter också fram att uppgörelsen innehåller en avsiktsförklaring att förhindra missbruk av visstidsanställningar.
Sådana avsiktsförklaringar finns sedan tidigare i andra avtal utan att det har inneburit några större förbättringar för de visstidsanställda.
– Det är särskilt viktigt att vi fortsätter att driva kravet på förbättrade villkor för de visstidsanställda i de kommande förhandlingarna, säger Per Bardh i ett pressmeddelande.