Att Falu kommun pratar om att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad upprör.

− Jag har pratat med ungefär tio kollegor och vi har mer eller mindre sagt att om vi blir utsparkade säger vi upp oss. Ingen följer med till ett privat bolag, säger undersköterskan Karoline Blomqvist som arbetat med personlig assistans för kommunen i 15 år.
Hon påpekar att man också måste tänka på brukarna. Ett privat bolag kommer inte att lägga ned samma resurser, menar hon.

− Den brukare jag jobbar för skulle aldrig få den hjälp han får av kommunen i ett privat bolag, säger Karoline Blomqvist.
Detta innebär förmodligen slutet för det lokala avtal som ger timlön för hela jouren, i stället för Kommunals centrala avtal som ger lön för hälften av jourtiden och jourersättning samt ob för den andra halvan.

Enligt Karoline Blomqvist är avtalet värt jättemycket.
− Det är helt fantastiskt, det innebär att utbildad personal vill jobba som personlig assistent ändå, säger hon.
Anledningen till att kommunen vill lägga ut den personliga assistansen på entreprenad är att det beräknas spara 21 miljoner.

− Vår LSS-organisation är för dyr så kommunfullmäktige har gett oss i uppdrag att vässa organisationen när det gäller budgeten, säger ordföranden i socialnämnden, Renée Andersson (S).
Problemet är att allt fler brukare väljer privata aktörer och kommunen nu utför mindre än 34 procent av den personliga assistansen. Det går helt enkelt inte ihop, enligt Renée Andersson (S) som menar att det lokala avtalet med reviderad jour måste ses över i varje fall.
− Om det inte går igenom kommer vi att förhandla det avtalet för att det är för dyrt för oss, säger hon.

Kommunals berörda sektion vill att kommunen noga ser över andra alternativ.
− Vi har kommit in med synpunkter, tankar och idéer som man skulle kunna titta på. Men mycket av det har de avslagit för det ger inga 21 miljoner, säger Malin Ragnegård som är sektionsordförande.
De anställda bör inte oroa sig, menar Renée Andersson (S). Hon betonar att kommunen kommer att ställa krav i upphandlingarna, där facket även kommer att medverka. Möjligheten finns också att kommunen är med och lägger ett anbud.
− Vi kan tänka oss intraprenad men då ska besparingarna också vara 21 miljoner, säger hon.

Politikerna i den rödgröna kommunen är splittrade. I socialnämnden är Socialdemokraterna eniga men Vänstern och Miljöpartiet är emot. I slutet av januari ska frågan tas upp i kommunstyrelsen och planen är sedan att den ska upp i kommunfullmäktige i februari.
Flera kommuner har sedan tidigare beslutat att lägga ut sin personliga assistans på entreprenad, bland annat Staffanstorp, Sundsvall, Ånge och Vellinge.