Kritiken mot partiledaren Håkan Juholt sätter sina tydliga spår i siffrorna. S tappar stort bland alla väljargrupper. I den stora SCB-mätningen är partiet nere på 27,7 procent. Det är den lägsta siffra Socialdemokraterna haft någonsin i SCB:s partisympatimätningar.
– Opinionssiffrorna kom inte som en överraskning för oss. Mätningen är gjord under en period som har varit mycket tuff och vi inte har haft möjlighet att tala politik, säger partisekreteraren Carin Jämtin i ett pressmeddelande.

Inte sen Sahlinaffären på 90-talet har stödet för Socialdemokraterna bland Kommunals medlemmar minskat så mycket på en mätning. I maj, då Juholt var ny som partiledare, uppgav nästan 60 procent att de stödde Socialdemokraterna. Nu är stödet nere på lite drygt 50 procent.
Om trenden fortsätter är stödet för S på väg ner mot bottennoteringarna på 90-talet, när nedskärningarna i kommunerna slog hårt på opinionssiffrorna.

Urvalet är LO-medlemmar som jobbar i kommuner och landsting. Den gruppen har blivit allt mindre i SCB:s undersökning och man ska därför vara försiktig med allt för långtgående slutsatser. Felmarginalen är betydligt större i den här gruppen än i totalundersökningen.
Men att stödet för Socialdemokraterna minskar råder inget tvivel om. Om man tittar på gruppen LO-medlemmar i alla branscher är trenden densamma. S tappar nästan sex procentenheter bland LO:s medlemmar, från 54 procent i maj 2011 till 48,5 nu i novembermätningen. Förändringen är statistiskt säkerställd

För Moderaterna gäller det motsatta. Stödet för M ligger på 21,7 procent bland kommunalare, om man ska tro på undersökningen, och har aldrig varit så högt tidigare. Bland alla LO-medlemmar är stödet för Reinfeldts parti ungefär lika stort.
Miljöpartiet är den andra stora ”vinnaren” i undersökningen och har gått från 6,9 procent i maj till 10,3 hos kommunalarna den här gången.
För övriga partier är förändringarna relativt små.

SCB:s partisympatiundersökning för november 2011.
(Alla väljargrupper)

  Valresultat % om det varit val i dag  Maj 2011 
C   5,5 4,5 
FP  5,6  6,0 
M  33,4   31,1
KD  3,8  3,8
  27,7  34,0
5,2  4,5
MP  11,7  8,9
SD  5,7  5,7 
Övriga  1,4   1,5 
Regeringspartierna  48,4  45,4
Röd-gröna partierna  44,6  47,4