SVAR: Frånvaro från arbetet för att vårda närstående är semesterlönegrundande om  frånvaron inte överstiger 45 dagar under intjänandeåret. Det går inte att göra ett genomsnitt av antalet dagar om man är borta under flera år, utan varje år räknas för sig. Har du varit hemma mer än 45 dagar år 2009, så är dagarna som överstiger de 45 inte semesterlönegrundande. För att reda ut exakt vad som hänt i ditt ärende rekommenderar jag att du tar kontakt med din sektion.