I vissa fall har konkurrens om medlemmarna lett till konflikter mellan företrädare för de två förbunden.
– Särskilt nu på höstkanten har det varit några lite olyckliga bråk lokalt, säger Kjell Svahn, ombudsman hos Vision.
Det handlar, enligt Kjell Svahn, om ett tiotal medlemmar som bytt fackförbund.
– Det är enskilda individer det rör sig om. Det är till exempel några vårdbiträden, vaktmästare och fritidsledare som har lämnat Kommunal och gått med i Vision.
Någon motsvarande värvning åt andra hållet känner han inte till.

Sedan flera år har Kommunal och Vision ett avtal om samverkan. I brevet påminner de båda förbunden om detta. Men avtalet ska omförhandlas och förtydligas.
– Vi planerar att få till ett nytt avtal nästa år, säger Kjell Swahn.
Brevet vänder sig till Kommunals lokalkontorschefer och Visions verksamhetschefer.
Ska man se det som en uppmaning till de lokala företrädarna att sluta fred?
– Ja i alla fall att de som är ansvariga i de lokala organisationerna tar ansvar för att undvika onödigt bråk.
Kjell Swahn påpekar att för vissa medlemsgrupper finns en gråzon och öppen konkurrens om medlemskapet. Medan det för andra grupper står klart vilket förbund som ska organisera medlemmarna. Det är främst dessa medlemmar det har uppstått konflikter kring.
Kommunals kontaktperson i frågan Margaretha Johansson, vill inte kommentera brevet.