I eftersökningen lyckligare, bättre imorgon(framtid)
Vi brottas sig med vardagliga livs problem;
Jäktade, språngande, indragna vi i livs gråhet.
Vi glömmer vem vi är, vart vi går (är på vägen)
I lyckas eller olyckas i våra livsvägen.
Vi går ifrån allt mer från vår Fader Gud.
För att uppfylla indelade åt honom distans
Vi skapar egna traditioner, teorier, lagar, dogmer.
Vi glömmer att vi är fortfarande hans egendom.
Barnen Den Själva Gud som,delar inte oss
På goda eller sämre barn välvilja på lika chans.
Förlorade söners återkomst till Faders Hem.

The lustful sons.

In search happiest, better tomorrow,
with problems of daily days wrestling,
we forget be, where we measure,
in imitated if unsuccessful way of our life.
From our Father of the God further departing more.
Distance fulfill from it trying dividing,
Personal traditions building, theories, rights, dogmas.
Forgetting, that we are ownership still,
Children of same Gods, it does not divide which
on better if worse granting same chance,
for a House of Father return of lustful sons.