Var och en ska ha rätt till en anständig pension. Så står det på plakaten som fackförbundet Unsion spridit ut bland sina medlemmar i Storbritannien.
Demonstrationer är i full gång över hela landet. Strejkvakter är utplacerade utanför sjukhus och skolor. Till och med rektorer deltar i strejken. Operationer ställs in. Flygplatsen Heathrow har drabbats av förseningar. På poliskontoren har tjänstemännen gått ut i strejk. Soporna får stå kvar och parker har stängts.
Tidningarna skriver att det är det värsta avbrottet i samhällservicen sedan årtionden.

30 fackförbund har uppmanat sina medlemmar inom offentliga sektorn att strejka en dag i protest mot försämrade pensioner. I korthet handlar det om att de anställda ska bidra mer till en pensionsfond och arbeta längre.
Tacken för det blir i slutändan att de får lägre pension.
Strejken startade redan vid midnatt.

Ännu mer upprördhet har finansministern George Osborne orsakat. Han har nu meddelat att lönerna inom den offentliga sektorn ska frysas ända till 2013. Den statliga pensionen ska höjas till 67 redan år 2026, åtta år tidigare än planerat.
Han säger också att demonstranterna inte kommer att uppnå några förändringar genom sitt agerande utan bara bidrar till att försämra ekonomin ännu mer. Men Dave Prentis, generalsekretare på fackförbundet Unsion, kallar den här dagen en historisk händelse och hotar med fler strejker nästa år.

Även i 24 andra europeiska länder pågår aktioner, bland annat i Bulgarien. I Bryssel demonstrerar fackförbunden i solidaritet med Storbritanniens och Greklands fackföreningar.
Franska fackförbund demonstrerar utanför parlamentet i Strasbourg.
De olika aktionerna i Europa är riktade mot regeringarnas åtstramningspolitik.

EPSU, den fackliga federationen för offentligt anställda i Europa, anser att den europeiska kommissionen fortsätter med sitt mantra: Den offentliga sektorn måste reformeras till varje pris.
Det är så kommissionen vill komma till rätta med det kaos som bankerna och ansvarslösa valutaspekulanter har skapat, anser EPSU och anklagar kommissionen för att försämra kvalitén på de offentliga tjänsterna.
EPSU kräver bland annat ett stopp för skatteparadis och skattesmitning och en skatt på internationella valutatransaktioner.