Webbtävlingen om DVD boxen Glamour

Rätt svar:

1.         X – Los Angeles

2.         2 – 1989

3.         1 – Brad Pitt

Vi vann:

Victoria Svensson, Malmö, Margareta Pellikkä, Boden, Siv Sikström, Borlänge