Avtalet innebär bland annat att man får 100 procent av lönen från dag ett vid arbetsskada, höjd kompensation vid sjukersättning samt bättre pensionsvillkor för gravida. Den sista tiden innan förlossningen då kvinnan är höggravid och måste stanna hemma kommer att bli pensionsgrundande, såsom föräldrapenningen är idag.

Avtalet innehåller även förbättringar för de arbetare som har en årsinkomst som överstiger taket på 321 000 kronor. Vid sjukdom föreslås de att få full ersättning även för den övre delen av sin inkomst.
För att ytterligare förbättra villkoren för arbetstagarna innehåller avtalet också en avsiktsförklaring hur arbetsmarknaden ska bli mer dynamisk. Kompetensutveckling, ökat stöd för omställning och bättre möjligheter till rehabilitering är några av de saker som ska öka möjligheterna för arbetstagarna att kunna vidareutveckla sig.
– Vi har lagt den första byggstenen i avtalsrörelsen, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

På presskonferensen sade han också att turordningsreglerna kan komma att omprövas om Svenskt Näringsliv ger LO tillräckligt mycket gehör för sina krav.
– Vi är beredda att diskutera , säger Per Bardh.
Samtidigt påpekade han att LO inte kommer att kasta turordningsreglerna över bord. Han menade att det är viktigt att behålla maktbalansen mellan facket och arbetsgivarna.

Men om LO ska få igenom sina krav måste de också släppa på något själva. Enligt Wanja Lundby Wedin var samtliga fackförbund inom LO överens kring försäkringsavtalet. Samtalen om försäkringarna har skett vid sidan av avtalsförhandlingarna om industrin. För att skriva på kollektivavtalet har LO krävt att försäkringsavtalet ska ha avklarats. Svenskt Näringsliv har ännu inte godkänt avtalet.