TCO har i en kampanj hävdat att kollektivavtalet är värt 80 000 kronor. Det ledde till att två anmälningar lämnades in till Konsumentombudsmannen (KO) och Konsumentverket. Anmälarna tyckte att det var orimligt att TCO värderat förmånerna med kollektivavtalet till 80 000 kronor per år och individ. Men efter att TCO lämnat in ett svar har KO beslutat att det inte finns något att anmärka på gällande dessa anmälningar.

TCO gjorde dock ett par ändringar, innan de lämnade in sitt svar till KO. Ordet gratis försvann från marknadsföringen och de lättade upp beskrivningen av kollektivavtalets värde. Nu beskrivs 80 000 kronor per år och individ som en ”vanlig summa”.
– Efter de två ändringarna från TCO:s sida och vad de skriver i sitt svar ser vi inga skäl till att vidta några ytterligare åtgärder i det här fallet, säger Joel Westerlund, Jurist på KO till TCO-Tidningen.

I sitt svar påpekade TCO också att kollektivavtalet gäller alla anställda på en arbetsplats, vare sig man är med i facket eller ej. Därför kan förmåner för 80 000 kronor inte ses som ett direkt löfte om man går med i facket.

En fråga som TCO och KO inte kunde enas om var om marknadsföringslagen ska gälla fackförbund. I det här fallet har KO valt att tolka det som att den gör det, därför granskade de ärendet. Men det är TCO kritiska till då de menar att facklig opinionsbildning är skyddad enligt grundlagen om yttrandefrihet och att KO inte kan ta ställning mot detta lika lite som till politiska vallöften.
KO menar däremot att marknadsföringslagen kan tillämpas på alla typer av avsättningsfrämjande budskap.
– Som medlem i ett fackförbund betalar man en medlemsavgift och får tillgång till försäkring, så där kan man använda sig av marknadsföringslagen, säger Joel Westerlund.

Han påpekar dock att det finns goda skäl för båda sidor. Men då det här ärendet är avslutat lämnas frågan obesvarad. Annars skulle ärendet ha gått till marknadsdomstolen som tar ställning i sådana frågor.