SVAR: Du kan inte få a-kassa grundad på dina studier. Om du har en tidigare påbörjad ersättningsperiod kan du däremot få fortsätta på den om du studerat kortare tid än ett år. Studierna måste då vara avslutade. Om du studerat längre tid än ett år krävs dessutom att studierna varit på heltid. Är du under 25 år när du avslutar dina studier måste du också ha arbetat heltid i minst fem sammanhängande månader innan studierna.