Det visar KA:s rundringning till Kommunals sektioner. Många tar också upp att medlemmarna tycker att det är orättvist att villkoren blir olika när verksamhet går från kommun till privat. Det gäller bland annat semester. Oftast nämns jourersättningen. Men även anställningstryggheten, främst den för personliga assistenter.
– Personliga assistenter har 14 dagars uppsägningstid. Folk tycker det är jättekonstigt att Kommunal tecknat ett avtal som är sämre än Las, (lagen om anställningsskydd) som har en månad. Det skiljer sig markant för det facket står för, säger Jonas Forsberg, regionalt fackligt ombud i Täby.

Inom kommun och landsting är visstidsanställningar vanligt. Det gäller även privata arbetsgivare, som ibland också använder sig av provanställning tillsammans med allmän visstid och vikariat. Till det kommer timanställningar.
– Det som händer nu är att det blir fler och fler daglönare. Vi borde få in i avtalen att nivån av fast anställda ska anpassas till behoven. De som går in på timme och tar semester eller blir sjuka har inget jobb kvar. De blir liv-egna. Det blir ett arbetsmiljöproblem, folk är för trötta på jobbet. De har jobbat förmiddag på ett ställe och kväll och natt på ett annat, säger Jonas Forsberg.

Men få vågar prata om det här och andra frågor. De är rädda att förlora jobbet. Flera privata arbetsgivare har lojalitetsklausuler och de anställda saknar det meddelarskydd som offentligt anställda har. Det gör meddelarskydd till ett avtalskrav.
Många vill få upp lönerna. Och kraven ökar med medias rapportering av Caremas bonus och vinster på hundratals miljoner kronor.
– Jag blir så upprörd av Caremas bonus, enligt Svenskt Näringsliv finns det inga pengar. Det är alltid vi på golvet som ska stå tillbaka vid kriser. Vinsten borde gå tillbaka till de anställda. Många upplever en dålig löneökning, de får inte mer i plånboken med inflationen. Det är klart att man resonerar om det vid kaffeborden, säger Ewa-Lena Strand, regional fackligt ombud i Uppsala.

Avtalsförhandlingar

  • Kommunal ska förhandla om 48 avtal under 2012.
  • 21 december lämnar Kommunal avtalskraven till SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Avtalet gäller drygt 352 000 medlemmar.
  • Under våren förhandlas bland annat avtal med:
    Vårdföretagarna, Fastigo, KFS, Skogs- och Lantarbetargivarförbundet, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Almega tjänsteföretagen, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, KFO, Almega tjänsteförbunden