Fyra av de fem ansökningar som kommit in till Angereds stadsdelsnämns gällde utbildade barnskötare med erfarenhet av jobb eller praktik i förskola. Tjänstemännen föreslog att godkänna de fyra, men politikerna gav avslag. Alliansen var emot avslagen men S, V och MP är i majoritet. Beslutet ligger nu hos Förvaltningsrätten eftersom Ströms slott har överklagat.
Finns stöd i lagen för att ge dem avslag?
– Jag uppfattar att lagen säger att vi ska säkerställa kvalitén. Man pekar på utbildning som en del. Vi väljer att anföra argument om att anställningsform och hur man disponerar arbetstiden också påverkar kvalitén, säger Håkan Linnarsson (S).
Ser du några problem med att utestänga de här kvinnorna, som är kvalificerade?
– Nej, det gör jag inte. En av personerna har återkommit med en enskild ansökan, och då kan man få godkänt.
Den person han syftar på jobbar idag som dagbarnvårdare med eget företag.

Leslie Lundström är tillsynsansvarig för dagbarnvårdare i Angered. Hon kan inte alls förstå hur en dagbarnvårdare har blivit godkänd som egen företagare, men inte som anställd av Ströms slott.
– Hon är en jätteduktig tjej. Jag har kontakt med våra enskilda varje månad. Jag kollar till exempel att de har svenska barnböcker.
Enligt Linnarsson finns krav på att dagbarnvårdarna i Angered samverkar med andra och därför kan man bli godkänd om man skriver det i ansökan. Men Leslie Lundström säger att några sådana krav inte finns. Hon säger också att de enskilda dagbarnvårdarna jobbar mer än 40 timmar i veckan. Som tjänsteman har Lundström en annan inställning till Ströms slott än politikerna.
– Jag tycker inte att idén är dum. De har en chef, sammankomster, APT och fortbildning. Ryktena säger att Magnus Olsson ger för låga löner. Men löner har vi inte med att göra, säger hon.

Tillstånden för dagbarnvårdarna måste förnyas efter ett år och förra årets tillstånd har gått ut. Nu har Ströms slott ansökt om tio nya dagbarnvårdare i Angered. Ärendet är bordlagt tills förvaltningsrätten fattat beslut om de fem tidigare ansökningarna.