SVAR: Arbetsgivaren kan träffa avtal om tidsbegränsade anställningar gällande allmän visstidsanställning. Om man haft en sådan anställning i sammanlagt mer än två år under en femårs-period ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning.
Samma sak gäller om man har haft ett vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.