SVAR: För att man ska ha rätt till de 150 extra dagarna krävs att man har biologiska barn eller adoptivbarn under 18 år. Det räcker alltså inte att du har ett barn som bor hemma hos dig, så länge du inte är förälder till det barnet. Däremot behöver du inte ha vårdnaden om det biologiska barnet för att få de 150 extra dagarna. Samma regler gäller för alla a-kassor, så det spelar ingen roll vilken kassa man tillhör.