Socialdemokraterna presenterade på onsdagen en del av sitt budgetförslag för 2012. Det innehåller satsningar på urban tillväxt på närmare 18 miljarder kronor under åren 2012–2015.
Enligt partiet behövs väl fungerande storstäder. Därför behövs investeringar i dessa områden när det gäller infrastruktur, utbildning och bostäder.

Förslaget innehåller:
•En ny fast förbindelse över Öresund
•Utbyggnad av Stockholms tunnelbana
•Stora investeringar i storstädernas järnvägssystem
•Vägslitageavgift för att finansiera infrastrukturinvesteringar
•Två miljarder kronor till byggande av studentlägenheter
•Enklare andrahandsuthyrning av bostadsrätter
•Statliga lånegarantier för upprustning av miljonprogramsfastigheter
•Ge Stockholm status som region

Hur allt detta ska finansieras presenterades inte nu. Hela Socialdemokraternas budgetförslag överlämnas till riksdagen nästa vecka.