SCB:s årliga rapport visar att privatiseringarna av vård, skola och omsorg fortsatte 2009.
Kommunerna och landstinget i Stockholms län köper 21 procent, motsvarande siffra är 4 procent för Norrbottens, Dalarnas och Kalmar län.
Vinsten ligger på 15 procent för privata företag inom vård, skola och omsorg. Detta kan jämföras med 8 procent för landets alla privata företag .
Den privata sysselsättningsökningen var 15000 personer, till totalt 177000.
Ökningen har skett trots att den totala sysselsättningen inom vård, skola och omsorg minskade med 10 000 personer.

Det är, enligt SCB, inga större skillnader i lönenivå mellan det offentliga och privata inom vård, skola och omsorg.
Inom grundskola och gymnasium låg genomsnittslönen 2009 på drygt 24000 kronor både i privata företag och i kommunerna.
Inom hälso- och sjukvården var genomsnittet drygt 30000 kronor inom privata företag och knappt 30000 kronor i landstingen.
För omsorgen var genomsnittslönen 23500 kronor i privata företag och knappt 23000 kronor i kommunerna.