Det står klart när regeringen idag lägger fram ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Förslagen gynnar främst den grupp ”nollklassade” som förut haft en tidsbegränsad förtidspension och helt förlorar sin ersättning när de utförsäkras.
Det handlar alltså om de som saknar eller har låg sjukpenningsgrundande inkomst, sgi, och därför inte kan sjukskrivas igen när de skickats till Arbetsförmedlingen men sedan fortfarande visat sig för sjuka för att arbeta.
Nu får de chans att återvända till sjukförsäkringen, om de anses sakna arbetsförmåga. Då kan de få de den nya ersättningen som är max 160 kronor per dag.
Till det kan de också få ett nytt bostadstillägg, och det är den delen som regeringen nu beslutat att höja.

Oppositionen har krävt att de nollklassade ska ha rätt till samma ersättningsnivå som när de hade förtidspension, och så blir det nu hävdar regeringen. Bostadsbidraget varierar mellan 3500-9000 kronor. Högst bidrag får ensamstående med flera barn.

Från årsskiftet ska det finnas en ökad möjlighet för personer som nått den bortre tidsgränsen på 2,5 år, att slippa utförsäkras om det anses vara ”oskäligt”. Vad det betyder är dock oklart och kommer att behöva prövas juridiskt. Syftet är att fler alltför sjuka människor ska kunna undantas från att hänvisas till Arbetsförmedlingen.
Idag undantas bara personer som vårdas på sjukhus eller anses vara så dåliga att de ”saknar verklighetsuppfattning”.

De rödgröna partierna och Sverigedemokraterna fick i somras majoritet i riksdagen för förändringar i sjukförsäkringen. De krävde då även att den sjukes arbetsförmåga ska prövas enligt de gamla reglerna, mot normalt förekommande arbeten.
Inte som idag mot alla tänkbara arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. Men den delen vill regeringen utreda fram till mars nästa år, något som kritiseras av Socialdemokraterna.

Både oppositionens förslag och regeringens justeringar av sjukförsäkringen har fått kritik av experter för att vara verkningslösa. Inspektionen för socialförsäkringen påpekar att det redan finns ett undantag för när det är oskäligt att neka ersättning, och att det hittills har varit få personer som fått en generösare bedömning tack vara det. Den nya ersättningen till nollklassade kommer också att missa många som saknar arbetsförmåga men står utan ersättning då den är riktad till före detta förtidspensionärer.

Sjukförslag i budgeten

400 miljoner kronor avsätt för att nollklassade som fortfarande saknar arbetsförmåga, ska få en ny typ av ersättning. Den kallas sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall. Från 2013 kan ersättningen även ges till dem som förlorat sin aktivitetsersättning när de fyllt 30 år.

Regeringen lägger också en miljard kronor på en satsning på att utförsäkrade ska vårda kulturarv. Pengarna går till lönesubventioner.
500 miljoner kronor satsas på förstärkta rehabiliteringsinsatser och Försäkringskassan får ett tillskott på 180 miljoner.