– Jag hade arbetat så länge, och ville utveckla mig själv. Jag är 50 år och har varit undersköterska i 18 år. Det är bra att jag hade den erfarenheten, säger hon.

Utbildningen som Carina Eriksson gick på var Aktiveringspedagog med inriktning rehabilitering, i Mölndal, strax utanför Göteborg. Det är en Kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning) och studierna sker på Krokslättsgymnasiet i Mölndal.
– Vi utbildar personal som har ett vägledande förhållningssätt för brukare eller personal, säger Annika Harrison, utbildningsledare på Aktiveringspedagogutbildningen.

Efter utbildningen ska pedagogen bidra till verksamhetsutveckling för personer med lindrig funktionsnedsättning och äldre. En del handlar om kvalitetsutveckling i vården och för den enskilde vårdtagaren. En av utgångspunkterna är att stärka och bevara vårdtagarnas hälsa och självständighet.
– Vi kan arbeta med äldre, personer med psykisk ohälsa och lindrigt kognitiva funktionsnedsättningar, säger Carina Eriksson.
I utbildningen utvecklas studenternas kompetens i aktivering, kommunikation, träning och stimulans. Hantverk, rörelse och kultur används som rehabiliteringsverktyg.
Skulle du vilja uppmana andra att söka till utbildningen?
– Absolut! Det vill jag göra, säger Carina Eriksson.

Utbildning: Aktiveringspedagog med inriktning rehabilitering.
(Det finns även en utbildning som har inriktning mot habilitering, för grav funktionsnedsättning).
Plats: Mölndal, förortskommun till Göteborg.
Längd: Fyra terminer heltid (två år).
Urvalsprocess: Personligt brev, personlig intervju, yrkeserfarenhet inom området.
Antagningskrav: Omvårdnadsprogram eller Barn- och fritidsprogram på gymnasium eller Komvux.
Övrigt: I utbildningen ingår 25 veckors praktik (så kallad LIA, Lärande i arbete). Utbildningen vänder sig till intresserade i hela Sverige. Utbildningen är idag en KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning). Krokslättsgymnasiet har ansökt om att få fortsätta utbildningen och avvaktar på ett svar från Yrkeshögskolemyndigheten som kommer i januari 2012. Annika Harrison tror att deras ansökan kommer att beviljas och att utbildningen fortsätter. År 2013 är alla KY-utbildningar utfasade och ersatta med YH-utbildningar (yrkeshögskoleutbildningar). Utbildningen blir om den blir godkänd en YH-utbildning år 2013.