Turerna kring barnskötarutbildningen som KA skrev om i maj har tagit en ny vändning. Piteå kommun beslutade tidigare att deras barnskötare skulle vidareutbilda sig för att bli lokalt behöriga förskollärare. De skulle läsa in de väsentligaste kurserna på Luleå tekniska universitet och validera de kunskaper de redan hade.

Bakgrunden var att kommunen ville höja kvalitén i den lokala barnomsorgen. Men kommunen skulle inte få anställa dem som förskollärare när utbildningen var klar. Den ansågs inte uppfylla kraven och barnskötarna skulle inte få behörighet som förskollärare. För att lösa problemet försökte Ingemar Jernelöf, Barn- och utbildningschef i Piteå kommun, få Skolverket att göra ett undantag.
– Jag skrev och begärde dispens hos Skolverket som yttrade sig i frågan och meddelade att det inte gick att få det. Utbildningen stred mot lagstiftningen, säger Ingemar Jernelöf, till Kommunalarbetaren.                                                                                                                         
Kommunen uppfann då en ny lokal yrkesgrupp. Under en ny titel ska barnskötarna kunna arbeta med de nya kunskaper de har fått under utbildningen.
– Jag har infört kategorin förskolepedagoger, säger Ingemar Jernelöf.
Men förskolepedagogerna får inte leda det pedagogiska arbetet. Det får bara legitimerade förskollärare göra. De kommer dessutom bara att kunna arbeta som förskolepedagoger inom kommunens geografiska gränser eftersom utbildningen inte är godkänd någon annanstans.
– Söker de arbete utanför Piteå är de barnskötare, säger Ingemar Jernelöf.
Tomas Lindström, förtroendevald på Kommunal i Piteå, är kluven till utbildningen.
– Grunden till det hela var att våra politiker ville höja kompetensen. Alla barnskötartjänster skulle bli förskollärare. Det finns både för- och nackdelar. I grunden var det en bra satsning, men under resans gång har det blivit annorlunda, säger han.

Parallellt med utbildningen arbetar de som barnskötare, och får sin ordinarie barnskötarlön. De som kommer att arbeta som förskolepedagoger efter utbildningen har ännu inte fått klartecken om de kommer att få högre lön.
– De borde få något mer i lön eftersom de bytt titel, men kommunen har inte svarat om lönen än, säger Tomas Lindström.
Den första kullen går ut i januari medan den andra kullen slutar i juni 2012. Enligt Ingemar Jernelöf väntas de första förskolepedagogerna anställas i början av 2012.

Cirka 60 barnskötare i Piteå kommun går en tvåårig deltidsutbildning på Luleå tekniska universitet för att vidareutbilda sig till förskollärare. Kommunen ville att barnskötarna skulle höja kompetensen och verka som förskollärare med lokal behörighet. Detta godkändes inte av lagstiftningen.
Skolverket har sagt nej till att de kan bli förskollärare eftersom utbildningen inte uppfyller kraven till fullo. Studenterna kommer inte att kunna få examen och förskollärarlegitimation. Piteå kommun valde då att införa titeln förskolepedagog.
Hösten 2010 lade regeringen fram en proposition om lärarlegitimation till riksdagen. Beslutet togs den 3 mars 2011. Legitimationssystemet träder i kraft den 1 juli 2012.