Snabbt och summariskt skildrar DN-skribenten Barbro Hedvall hur kvinnornas kamp för rösträtt fördes under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Hon ger oss förgrundspersonerna, föreningarna och hur diskussionens vågor kom och gick.

Bildmaterialet är digert och fantastiskt. Det och Hedvalls egna reflektioner i slutet är bokens behållning. Historiken känns lite väl hastigt nedtecknad. Knappast den avgörande berättelsen om rösträttskampen men lättillgänglig och intresseväckande för den som vill veta mer.