SVAR: Det framgår inte varför du får dessa 25 procents högre sysselsättningsgrad varje termin. Om det är ett vikariat som föranleder detta har du ingen laglig rätt att få din tjänst omvandlad till 100 procent. Annan anledning skulle kunna vara något som det har förhandlats om lokalt. Det går således inte att centralt svara på om ­arbets­givaren hanterar din höjning av sysselsättningsgraden på ett felaktigt sätt. Vänd dig till Kommunal lokalt.  Enligt kollektivavtalet kan du, precis som kommunen säger, skriftligt lämna in önskan om höjd sysselsättningsgrad.