SVAR: Ja, det din arbetsgivare säger stämmer. I lagen om anställningsskydd framgår det att vikariatet automatiskt övergår till en tillsvidareanställning när du har uppnått tvåårsgränsen. Om man vill avsäga sig rätten till konvertering till en tillsvidareanställning krävs en reglering om att detta är möjligt i ett lokalt kollektivavtal. Saknas denna reglering är ­arbets­tagaren alltså tillsvidareanställd.  För att avsluta en sådan anställning krävs en uppsägning från endera parten.