I elva år har Arbetsmiljöverket krävt att Region Skåne ska göra något åt överbeläggningarna. Men sängar placeras fortfarande i korridorer, dagrum och läkarutrymmen. Sjukhuset i Malmö har vid upprepade tillfällen brutit mot reglerna att det ska vara minst 80 centimeters arbetsutrymme vid sängens långsidor.
Kommunals huvudskyddsombud Olle Hammarlund räknar till hundratals överbeläggningar varje år och anser att de påverkar de anställdas hälsa.
– Arbetsskadeanmälningar som gäller axlar och ryggar har ökat de senaste fem åren, säger Olle Hammarlund.

Han anser också att ökningen av korttidssjukskrivningar kan kopplas till arbetsbelastningen.
Både Olle Hammarlund och Cristin Andersson hade gärna sett att Arbetsmiljöverket gjort fler oanmälda inspektioner. 
– Mellan januari och mars hade vi hundra överbeläggningar. Det blir inte samma patientsäkerhet, man hinner inte med allt och blir mer sliten, säger Cristin Andersson.
Olle Hammarlund hade gärna sett skyddstopp men säger samtidigt att det är svårt då det drabbar svårt sjuka patienter och tredje part.

På Arbetsmiljöverket konstaterar Lise-Lotte Hamfelt att tidigare hot om viten på 30 000, 100 000 och 200 000 kronor inte haft någon effekt. Sedan 2009 har Arbetsmiljöverket begärt att Förvaltningsrätten ska döma ut vite på 200 000 kronor vid tre tillfällen. Sjukhuset i Malmö fortsätter att bryta mot 80 centimeters regeln.
– Detta är ett mycket stort bekymmer, arbetsbelastningen och den psykosociala belastningen är hög. Samtidigt kan det finnas risker för smittspridning, säger Lise-Lotte Hamfelt.

I slutet av sommaren beslutar Arbetsmiljöverkets generaldirektör om vitet på två miljoner ska utkrävas.
Region Skåne har beslutat att snabbutreda situationen på sjukhuset i Malmö.
Överbeläggningarna är många också på lasarettet i Helsingborg. Där har Arbetsmiljöverket har sedan 2009 begärt att Förvaltningsrätten ska döma ut vite på 100 000 kronor vid fyra tillfällen. Nu är beloppet höjt till en miljon.

Överbeläggningar

Arbetsmiljöverket inspekterar sedan förra hösten 60 akutsjukhus för att granska överbeläggningar. De flesta har fått kritik för hög arbetsbelastning och att arbetsutrymmet vid sängarnas långsidor är mindre än 80 centimeter. Nya inspektioner visar att problemen finns kvar.
Arbetsmiljöverket har 72 pågående ärenden som gäller överbeläggningar. De gäller arbetsbelastning, belastningsergonomi, smittrisk, hot och våld samt att lokalerna inte är ändamålsenliga.