SVAR: Om du efter de sex månaderna blir arbetslös igen kommer du att fortsätta på din tidigare ersättningsperiod och det får du göra så länge du kommer tillbaka till a-kassan inom 365 dagar. Om du arbetar längre än 365 dagar och sedan blir arbetslös på nytt gör vi en ny prövning för att se om du har rätt till en ny ersättningsperiod.