SVAR: Enligt arbetstidslagen ska raster förläggas så att arbetstagaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd och under rasten ska arbetstagarna kunna lämna arbetsplatsen. Det är dock inte reglerat när rasten ska förläggas.
Skälen till bestämmelserna om raster, måltidsuppehåll och pauser är arbetsmedicinska, eftersom uppehållen bidrar till att minska fysiska och psykiska påfrestningar i arbetet. Är arbetspasset kortare än sex timmar kräver inte lagen att det måste läggas ut en rast. Ta kontakt med din sektion, så att du och arbetsgivaren kan få hjälp att tillsammans gå igenom ditt schema och din arbetssituation.