SVAR: En OSA-anställning, det vill säga anställning på offentligt skyddat arbete, följer semesterlagens bestämmelser. För att få betald semester måste du ha tjänat in denna och då räknas både intjänandeåret och semesteråret från 1 april till och med 31 mars. Intjänandeår är det år du kvalificerar dig för semester och semesterår är det år du tar ut semestern, vilket är året efter. Även under intjänandeåret har du rätt till 25 dagars semester om inte anställningen påbörjas efter den 31 augusti. Då har den anställde i stället en semesterrätt om fem dagar, men enbart de dagar man tjänat in blir betald semester.