SVAR: Med begreppet las-dag menas nog oftast en dag som får räknas in i den sammanlagda anställningstiden. Enligt lagen om anställningsskydd,  las,  har anställningstiden betydelse i en rad olika situationer. Som när man tillämpar reglerna kring turordning vid arbetsbrist, företrädesrätt till återanställning och konvertering. Det senare innebär att en tidsbegränsad anställning ska omvandlas till en tillsvidareanställning. När man tillämpar vissa regler i las ska anställningstiden fastställas för en viss period, till exempel de senaste tre eller fem åren.
Man räknar in alla dagar arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren. Om anställningsavtalet gäller tillsvidare eller för längre tid spelar det alltså ingen roll om arbetstagaren faktiskt arbetar en viss dag eller är ledig.
Arbetstagare med upprepade korttidsanställningar med timlön brukar kallas för timanställda. Många sådana korttidsanställningar omfattar bara en eller ett fåtal arbetsdagar. Sedan upphör anställningsavtalet och ett nytt anställningsavtal träffas nästa gång arbetsgivaren vill ha arbete utfört. Det betyder att korttidsanställda ofta bara kan tillgodoräkna sig anställningstid för de dagar som varit faktiska arbetsdagar.