– Ingen ska behöva tveka att ta på sig ett fackligt förtroendeuppdrag för att man är rädd att förlora rätten till ersättning från a-kassan, säger LO: s ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett pressmeddelande.
Vissa förtroendeuppdrag har, efter rättsliga prövningar, bedömts vara a-kassegrundande. Men någon enhetlig praxis har inte funnits.

Utredningen föreslår att:
• Uppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet, till exempel politiska och fackliga uppdrag, ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
• Offentliga uppdrag som regleras i lag eller författning, som till exempel övervakare, god man, förmyndare och kontaktfamilj, ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
• Förtroendevalda undantas från den så kallade deltidsbegränsningen, som medger deltidsarbetslösa rätt till a-kassa i max 75 dagar.

Kommunal och anda förbund har drivit den här frågan i flera år. Senast vid förra årets kongress var frågan uppe. Kommunal har haft som princip att ingen som arbetar fackligt ska förlora på det. Förra året kom också en särskild arvodesförsäkring för förtroendevalda.
Utredningen har via en enkätundersökning kommit fram till att a-kassorna handlägger cirka 5 000 ärenden varje år som gäller förtroendevalda. Procentuellt sett en är det en liten andel. I en a-kassa rör cirka fem procent av ärendena förtroendevaldas ersättning. Det är den högsta andelen som rapporterats.

Lagändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 2 juli nästa år.