Stockholms läns landsting lät ett konsultföretag granska de privata bolag inom vården som de senaste åren upptäckts skicka felaktiga fakturor. Det gäller både privatläkare, vårdbolag och privata vårdcentraler. Och rapporter från Emendor Consulting AB visar att felaktigheterna fortsätter.
Nacka Närsjukhus Proxima AB har tidigare fått betala tillbaka 1 miljon kr till landstinget, uppger DN.

Nu visar en fördjupad revision av sex kliniker på närsjukhuset att bristerna finns kvar. Det finns regler om vilken ersättning olika vårdkontakter ger. Till exempel ersätts i regel inte telefonkontakter, bara i vissa fall. Därför är det viktigt hur besök och telefonkontakter registreras, vilken kod de får. Om felaktiga koder används systematiskt får det stora ekonomiska konsekvenser, mer inkomster för bolaget, högre kostnader för landstinget.

Också Aleris AB (som numer också äger Nacka Närsjukhus Proxima) har tidigare fått anmärkningar och tvingats betala tillbaka 3,3 miljoner till landstinget. Aleris får fortsatt kritik. Revisorerna granskade brev- och telefonkontakter och fann till exempel att 87 procent av dessa var felregistrerade av Aleris kirurgmottagning i Järva 2009.
– Det här visar att landstingets egen kontroll inte fungerar, säger Helene Hellmark Knutsson(S), finanslandstingsråd i opposition. Ska man ha den här modellen måste landstinget ha en löpande kontroll. Som det är nu kan man säga att de som upptäcks ”har otur”, det är alldeles för lätt att fuska. Vi kommer att kräva att företagen polisanmäls, om det inte finns en rimlig förklaring till det som hänt.

Också Vänsterpartiets Birgitta Sevefjord är kritisk i ett pressmeddelande:
– Privata vårdgivare brukar, precis som i  fallet med Aleris, skylla på okunskap och otydliga regler när fusk i deras verksamhet uppdagas. Det är märkligt att ett stort vårdbolag som Aleris inte verkar ha råd att anställa kompetenta medarbetare som kan hantera avtalen med landstinget.

Proximas VD Robert Kristiansson säger att förhandlingarna med landstinget om återbetalning blir klara under sommaren, och att han önskar en tätare uppföljning.
– Regelverket ändras, och det finns saker som vi inte gjort rätt. Men jag är trygg i att det inte förekommer medvetet fusk, ingen anställd har något att vinna på att använda fel koder. Och i ett stort företag som Proxima måste det vara ordning och reda.

KA har sökt men inte nått Filippa Reinfeldt, ansvarigt sjukvårdslandstingsråd. Moderaternas presschef Clara Wahren säger sig inte vara insatt i frågan, men ringer upp KA och säger att kontrollen av företagen blivit bättre efterhand, men kan inte precisera hur. Hon vet inte heller om revisionen kommer att leda till att någon polisanmäls, hittills har det inte skett.
Leif Karnström, avdelningschef i hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, säger att man ännu inte tagit ställning till om revisionen ska leda till att en polisanmälan görs.

De privata utförarna får ersättning för olika insatser. Till exempel får den privata utföraren 700 – 1000 kr för kvalificerad rådgivning, som ersätter ett läkarbesök och innebär medicinska bedömningar och anteckningar i journalen. Men de flesta telefonsamtalen ger ingen ersättning alls, till exempel när patienter får besked om provsvar eller ny tid.
Revisorerna upptäckte att många telefonsamtal registrerats (kodats) fel, så att utförarna fått ersättning när de inte skulle haft det. Ett läkarbesök kan ge företaget 1100 – 1200 kr i ersättning från landstinget.