Ulla – hon vill vara anonym – är skötare i Sundsvall men har varit sjuk sen 2001. Hon fick tidsbegränsad sjukersättning och sen i fjol permanent sjukersättning (kallades förr förtidspension).
Cathrine Strand som är försäkringsinformatör i sektionen tjatade på Ulla att hon skulle anmäla sin långtidssjukskrivning till AFA, och att hon kunde hjälpa till att fylla i blanketten.
– Arbetsgivaren ska hjälpa till med detta, men här har kommunen missat det. Ofta är det hit till sektionen medlemmar kommer.

Men Ulla menade att det var onödigt, det skulle inte ge så mycket pengar. Till slut lät hon sig övertalas. Och lagom till förra sommaren kom pengarna, en kvarts miljon kr. Ulla trodde någon hade satt in pengar på fel konto. Men det var ersättning för de nio årens sjukersättning.
– Ja, det är en solskenshistoria, säger Cathrine Strand. Och hon får nu dessutom cirka 2 000 kr varje månad efter skatt i ersättning.

Försäkringen heter AGS-KL och gäller kommun- och landstingsanställda, anställda i Svenska kyrkan och en del privata arbetsgivare som är med i PACTA. Även privata arbetsgivare med kollektivavtal har motsvarande försäkring. Den ger bland annat cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten i dagsersättning under den 15:e till 360 dagen i en sjukperiod. Och en månadsersättning till den som beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning.

På en ny sida på nätet kan man läsa mer om försäkringarna: www.forsakradviajobbet.se/KL.

Privatanställda kan
läsa på ”Facket försäkrar” på www.lo.se.
De som omfattas av ITP kan läsa om det på PTK:s hemsida.