Kommunal Hässelby-Vällingby har under de lokala förhandlingarna 2011 försökt komma överens med arbetsgivarna i löneförhandlingarna, så att lönerna ska motsvara den möda vi lägger ned i världens viktigaste jobb. Tyvärr har arbetsgivaren inte ens velat förhandla.
 
Kommunal har mötts av en närmast respektlös och kränkande attityd i förhandlingarna, där medlemmarnas intressen har åsidosatts. Hässelby-Vällingby har de sämsta lönerna i hela Stockholms Stad.
Detta utöver den kränkande behandling vi får utstå på arbetsplatserna, där till exempel en barnskötare som jobbat i fyrtio år har lägre status än en nyanställd förskolelärare.
 
Våra löner hjälper till att subventionera det mångmiljardöverskott som växer årligen i kommuner och landsting. Golvet som centrala parter beslutar om ser lokala arbetsgivare som ett tak.
 
Därför är behovet stort av ett starkt centralt avtal som garanterar oss en ordentlig reallöneutveckling, höjda lägstalöner, bra ob- och övertidsersättning samt ett slut på den diskriminering som följer fri lönesättning från den lokala chefssidan.
 
Med tanke på årets flertal nollbud kan en strid för ovanstående krav bli tuff. Därför anmäler vi oss från vår klubb till första ledet i fajten för rättvisa löner 2012.
 
Vi måste lära oss av misstaget med små punktstrejker från 2003. Istället borde vi vara beredda att ta ut ALLA i strejk på obegränsad tid, om så behövs, och inte skicka tillbaka någon till arbete innan strejken är vunnen.
Hässelby-Vällingbys kommunalare är redo att gå ut först av alla vid eventuell konflikt. Utan Kommunals medlemmar stannar landet. Kämpar vi tillsammans måste arbetsgivaren gå med på våra krav.
 
Antaget på Kommunals medlemsmöte för barnskötare den 25 maj 2011, Hässelby-Vällingby

Klubbordförande Bilbo Göransson,
Hässelby-Vällingby