– Det kommer inte att bli ett idiotstopp, sade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) till TT efter att beslutet tagits.
Regeringen har än så länge bara velat sträcka sig till att ”man väger in beslutet i sina fortsatta överläggningar”. Regeringen hänvisar till en pågående översyn av Fas 3.

Gårdagens Fas 3-beslut är ett av flera där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna gett regeringen bakläxa. Och det sker genom så kallade utskottsinitiativ. Men det finns sådana initiativ sen flera år tillbaka som inte haft någon större inverkan på den förda politiken.
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, ser en fara i att det blir stora skillnader mellan förväntningar och utfall av politiken.
– Det är inte särskilt många människor som vet vad ett utskottsinitiativ är. Och ur ett demokratiskt perspektiv vore det önskvärt om någon tog ansvar och förklarade vad det här betyder. Men i slutändan är det mediernas ansvar att göra det.
Förtroendet för politik och politiker, som redan i dag är lågt, urholkas ännu mer om verkligheten inte stämmer överens med de politiska beslut som tas, säger han.
– Det är den farligaste situationen ur förtroendesynpunkt.

Däremot ser han inga demokratiska problem ännu med att oppositionen i flera frågor kör över regeringen. ”Det är en konsekvens av parlamentarismen”. Men han tror att det kan leda till diskussioner mellan partierna i riksdagen, om hur det politiska läget ska hanteras.
Särskilt om skulle det komma till ett läge i höst där de röd-gröna partierna och Sverigedemokraterna fäller regeringen. Det har antytts från oppositionens håll att det planerade femte jobbskatteavdraget kan komma att stoppas.
– Om de röd-gröna bara ägnar sig åt att sätta käppar i hjulet för regeringen utan att visa en egen vilja att själva styra landet så blir det en väldigt olycklig situation, säger Jesper Strömbäck.

Oppositionens alternativ till Fas 3 handlar om studier, kompetensutveckling och möjligheter att starta eget.
I väntan på detta ska alla långtidsarbetslösa få vara kvar i Fas 2 i jobb- och utvecklingsgarantin, anser de röd-gröna.

Detta gäller i dagens jobb- och utvecklingsgaranti:

Fas 1, varar i högst 150 dagar, ska innehålla kartläggning och planering mm.

A-kassa 80 procent

Fas 2, varar i högst ytterligare 300 dagar Ska innehålla praktik, arbetsträning o dyl.

A-kassa 80 procent och 70 procent från dag 200.

Fas 3, från dag 450, sysselsättning.     

Aktivitetsstöd 65 procent eller försörjningsstöd. Anordnare får 225 kronor per dag och deltagare för att täcka handledarkostnader med mera.