Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår tre prioriterade förändringar i sjukförsäkringen. Sverigedemokraterna var först tveksamma till ett av förslagen, men har nu gått med på att det hela ändå ska beredas.
– Vi vill såklart göra mycket mer, men det här är en nödbroms i väntan på socialförsäkringsutredningen, säger MP:s Gunvor G Ericson.

Förslagen, bland annat att de nollklassade tidigare förtidspensionärerna som idag lever på socialbidrag ska återförsäkras, ska nu vidare till finansutskottet och berörda myndigheter som ska yttra sig. Ett så kallat utskottsinitiativ kan i bästa fall bli en uppmaning till regeringen att se över frågan, men Socialdemokraternas Tomas Eneroth menar att regeringen måste ta det på allvar.
– De inte bara kan strunta i det här nu. Blir det ett riksdagsbeslut så är regeringen skyldig att återkomma med förslag.

Däremot är det inte säkert att förslaget i slutändan blir exakt detsamma, påpekar både Eneroth och Ericson. S, V och MP hävdar att inga förhandlingar pågått med Sverigedemokraterna. Tomas Eneroth påpekar att det är första gången SD ställt sig på de rödgrönas sida när det gäller socialförsäkringen. Han tror också att det fortfarande finns en öppning för en bredare blocköverskridande överenskommelse.
– De små allianspartierna har sagt idag att de ska gå tillbaka till sina partier för att diskutera vad de tycker om förslagen och det ser jag som ett gott tecken.

Regeringspartierna har beskyllt de rödgröna partierna för att vilja ta bort alla tidsgränser i sjukförsäkringen. Det är också den kritik Sverigedemokraterna har framfört.
– Vi vill gärna ha tidsgränser, men för när man ha rätt till rehabilitering, inte bara för när pengarna ska ta slut, försvarar sig Tomas Eneroth.
Vad händer nu?
– Vår målsättning är att vi kan ta ett beslut i riksdagen den 20 eller 21 juni, men det kan hända att regeringen förhalar det.