Frågan berör inte bara de 350 anställda som riskerar att mista jobbet. Också idén om heltidsjobb för kvinnor och sundare städjobb skrotas. Städarna som också tjänstgjort i skolköken har kunnat arbeta flexibelt, blivit viktiga vuxna ute på skolorna.
Växjö var pionjärkommun när man i samråd med facket gjorde om städjobben för tjugo år sedan. Nu styrs staden av en borgerlig majoritet som vill privatisera städningen.
– Vi ger inte upp, och vi låter oss inte skrämmas, säger Agneta Sjöström, som arbetar i kök och städ på Norregårdsskolan och är fackligt aktiv i Kommunal.

Kommunens förvaltningschef Thomas Berglund skickade ut ett brev till rektorerna där han förklarade att namnlistor inte fick ligga i personalrum, bara finnas på fackets anslagstavlor. Och det var viktigt, skrev han ”att de som skriver på listorna själv funderar på sitt uppdrag”.
Thomas Berglund är nu JO-anmäld, anställda har uppfattat hans formuleringar som ett hot, ett försök att tysta kritiken. I Smålandsposten försöker han förklara sig: ”Man kan inte uppleva att man har rätt att tycka vad man vill i en sån här situation”.
–      Det blir bara värre när han försöker förklara det han skrev, många medlemmar har reagerat över det här. Och jag upplever att vi har lärarna med oss i sakfrågan, de uppskattar vårt arbete och att vi finns bland eleverna på skolan, säger Agneta Sjöström.

På onsdagen hölls en manifestation inne i Växjö som samlade 150 – 200 deltagare, flera fackliga och politiska företrädare talade och man samlade namn på Storgatan.
– Vi fortsätter, vi ger inte upp, säger Agneta Sjöström. För att tvinga fram en folkomröstning behöver vi 6 500 namn.

Om 5 procent av de röstberättigade i en kommun begär det måste fullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande.