SVAR: Om din uppsägningstid har löpt ut är du inte längre anställd och har då inte längre rätt till lön. Jag förstår din fråga som att arbetsgivaren av misstag fortfarande betalar lön till dig och att du är medveten om att din anställning upphört. Du har då inte mottagit den felaktigt utbetalda lönen i god tro och är återbetalningsskyldig för denna. Jag föreslår att du ringer din före detta arbetsgivare och uppmärksammar denne på felet.