Projektledare Ramón Pérez Cortés menar att en slimning av organisationen är oundviklig när man inför LOV.
– Att ha hemtjänsten kvar som den är idag är en omöjlighet. Det kostar för mycket.
Ersättningen kommer nu att sänkas och kringtiden kapas från 40 till 25 procent.
– Personalen är väldigt orolig och vi är tveksamma till att det här går utan att de tvingas springa ännu fortare, säger Erja Eloranta, ordförande på Kommunals sektion 5.