Avtalet är ett så kallat hängavtal och innebär samma förändringar som i avtalet med SLA (Skogs- och lantarbetsgivareförbundet) för trädgårdsanläggare.

Lönerna höjs med i genomsnitt en procent retroaktivt för 2010 och med 2,5 procent från första april i år.
Avtalet gäller från 1 april 2010 till 29 februari 2012.

Kommunal beräknar att cirka 500 personer tillhör den här gruppen. Sveriges Byggindustrier har framför allt avtal med fackförbundet Byggnads, men Kommunal är facket för dem som jobbar med trädgårdsanläggning, även inom byggbranschen.